Phụ kiện xì gà

Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21

Mã sản phẩm CB21
Thương hiệu Cohiba
Kích thước Gạt tàn xì gà: 138x74x31mm; Ống đựng xì gà: 180x25mm; Đục lỗ xì gà: 65mm
Màu sắc Vàng đồng
Bao gồm Gạt tàn xì gà, ống đựng xì gà, đục lỗ xì gà Lubinski
Ống đựng loại 1 điếu xì gà
Giá 2.600.000 VNĐ
Liên hệ 097 894 9189
Đức Anh Xì gà & Phụ kiện
Sản phẩm Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Danh mục Set phụ kiện xì gà
Website www.buiducanh.net Phụ kiện xì gà Xì gà Cuba
Điện thoại 097 894 9189
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Đức Anh Xì gà & Phụ kiện
Sản phẩm Set gạt tàn, ống đựng, đục xì gà Lubinski - Mã SP: CB21
Danh mục Set phụ kiện xì gà
Website www.buiducanh.net Phụ kiện xì gà Xì gà Cuba
Điện thoại 097 894 9189

097 894 9189

Chuyên bán Xì gà & Phụ kiện
T17 tòa nhà Capital Tower
109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội