Phụ kiện xì gà

Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04

Mã sản phẩm TXG04
Thương hiệu Artwood
Kích thước 310 x 220 x 130 mm
Chất liệu Gỗ
Chất liệu hộp Gỗ tuyết tùng
Giá 10.000.000 VNĐ
Liên hệ 097 894 9189
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 1
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 1
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 2
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 2
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 3
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 3
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 4
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 4
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 5
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 5
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 6
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 6
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 7
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 7
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 8
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 8
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 9
Hộp đựng xì gà Artwood chất liệu gỗ tuyết tùng cao cấp, tự động điều chỉnh độ ẩm - Mã SP: TXG04 - Ảnh 9

097 894 9189

Chuyên bán Xì gà & Phụ kiện
T17 tòa nhà Capital Tower
109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội